אודות | האגודה למען הקשיש והחברה באשדוד

'האגודה למען הקשיש והחברה באשדוד' הינה עמותה שנוסדה בשנת 1972, ופועלת כמוסד ללא מטרות רווח לטובת הקהילה המתגוררת בעיר אשדוד. העמותה היא גוף משפטי עצמאי הפועל על פי חוק העמותות, ובכל שנות פעילותה מקבלת העמותה מרשם העמותות אישור על ניהול תקין. בנוסף, לעמותה 'אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות' מטעם רשות המסים, ובכך נעזרת העמותה בתרומות לקיום פעולותיה.   חברי הנהלת האגודה הינם מתנדבים מכל שכבות הציבור, בעלי מודעות, נסיון, ורצון לתרום לזולת, הפועלים למען שיפור איכות ורווחת חייהם של תושבי העיר. חברי הועד המנהל פועלים בהתנדבות מלאה.

חברי ההנהלה

רקע היסטורי

בסוף שנת 1971, נערך מפקד קשישים באשדוד ונמצאו בו 1800 קשישים (לעומת 31,000 כיום). מהנתונים אשר התקבלו במפקד עלה הצורך להקים אגודה וולונטרית אשר תעלה את נושא הקשישים על סדר היום העירוני, ותעודד פיתוח שירותים קהילתיים לאוכלוסיה זו. בשנת 1972 הוקמה האגודה למען הקשיש במטרה לעודד ולקדם הקמת מסגרות ושירותים לקשישי העיר. בשנת 1984 הרחיבה האגודה את מטרותיה והחליטה לסייע ולפעול למען אוכלסיות יעד שונות כגון: ילדים ונוער מוגבלים וכו', כגורם מסייע למנהל הרווחה בעיריית אשדוד.

 חזון

חזון האגודה למען הקשיש והחברה הוא: לאפשר לכל אזרח ותיק בעיר להגיע להגשמה עצמית בכל מישורי החיים: כלכלה, משפחה, בריאות, תרבות, חברה, השכלה ועוד. וכן להיות גוף מסנגר, מעודד ומפתח שירותים אישיים, קבוצתיים וקהילתיים לאזרח הותיק. בנוסף לקחה על עצמה העמותה להיות שותפה ותורמת לאוכלוסיות יעד נוספות בעיר בתחומי רווחה, חברה וקליטה, כגורם משני המסייע לשירותי הרווחה בעיר.

היעדים – בתחום רווחת הקשישים:

הקמת מסגרות יום טיפוליות והפעלתן. הקמת קהילות תומכות והפעלתן בעיר. הקמת והפעלה מועדונים חברתיים ועיסוקיים לקשישים. הפעלת מועדונים חברתיים ותרבותיים. ביצוע טיולים וימי נופש. לסייע למנהל הרווחה באוכלוסיות יעד נוספות על פי הצורך, ועל פי בקשתם.

שרותי האגודה

על אודות

"האגודה למען הקשיש והחברה באשדוד" הינה עמותה רשומה, הפועלת בעיר אשדוד. מנהלת ומפעילה מגוון רחב של שירותים ופרוייקטים לטובת ולרווחת הקהילה, כגון: מרכז יום לקשיש "בית אביב", מועדון עיסוקי חברתי ע"ש כהן, מועדון עיסוקי חברתי זהב (ליוצאי אתיופיה), מכללת גימלאים, קהילות תומכות, מועדונים לקשישים, בתים חמים, ועוד.

קרא עוד אודות האגודה לדף אודות האגודה

לתרומות

לתרומות לאגודה למען הקשיש והחברה באשדוד, נא לפנות: ליצחק זכריה - יו"ר האגודה למען הקשיש והחברה באשדוד, במייל , או באמצעות קישור "צור קשר"